Project Smart Tooling – Interreg

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

Doelstelling

Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB/KMO ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor heeft Ki<MPi voor het Smart Tooling project KMO/MKB bedrijven en service providers gezocht die samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen. Hierbij gaat het om:

 • Service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan    40% gesubsidieerd wordt.
 • KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.

Partners en Partners Light

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KI<MPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende project partners nauw samen: KI<MPi, BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland, Rewin, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente, Avans Hogeschool.

Het project is opgedeeld in diverse clusters, waarbij enkele Project Partners Light zijn ingestroomd om deze innovaties te ontwikkelen tijdens de project periode.

Toepassingen binnen het cluster:

 • UAS – Binnen vliegen
 • UAS – Buiten vliegen
 • Werkplaats augmented reality
 • Werkplaats lekdetectie
 • Cleaning
 • Inspectie van vaten
 • Inspectie van leidingen

Project Partner Light

 • Ronik, Delft Dynamics, POZYX
 • SPIE, Avular, Airobot
 • Augnition n.v. , iristick
 • ITIS
 • Group Peeters, Mourik, Buchen, Serenity, VTEC, Accerion, Nobleo
 • VTEC, IDTEC, Serenity, Accerion, Nobleo
 • Exrobotics b.v.

Financiers

Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen. Voor 2014-2020 voorziet Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Smart Tooling project ontvangt subsidie vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Voortgang project Smart Tooling

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. In het Smart Tooling-project worden, met de steun van Interreg V Vlaanderen-Nederland, KMO/MKB bedrijven en service providers uit het grensgebied België-Nederland als partners samengebracht om robottechnologie te ontwikkelen. Zo wil men door kostenefficiënter en veiliger te werken de procesindustrie versterken.

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KicMPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende project partners nauw samen: BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland, REWIN, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Avans Hogeschool.

Op dit moment nemen er 19 Project Partners Light actief deel in dit project in de vorm van clusters, namelijk het cluster inspectie, werkplaats, UAS en cleaning.
Het project loopt ondertussen bijna drie jaar. Een stand van zaken.

Verlenging projectduur:
Het project Smart Tooling is gestart op 1 september 2016. De oorspronkelijke einddatum zou zijn 31 augustus 2019. Op 25 mei 2020 hebben wij goedkeuring ontvangen om de projectduur te verlengen tot en met 31 november 2020 om ruimte te geven aan eventuele vertraging bij de projectpartners door de Covid-19 pandemie.

Voortgang Cluster Inspectie:
Het cluster inspectie focust zich op de sub thema’s ‘inspecties in vaten’ en ‘inspectie in leidingen’.

Inspecties in vaten:
Dit project heeft als doel het uitvoeren van volautomatische inspecties in drukvaten op wanddikte en corrosie vorming.
Projectpartners: ID-Tec, VTEC Lasers & Sensors, P. de Boevere B.V., Nobleo Technology, Universiteit Gent, BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland
ID-Tec heeft, met de inbreng van de verschillende project partners, de I-ball inspectie robot ontwikkeld. Deze balvormige robot kan inspectie uitvoeren in drukvaten welke gevuld zijn met vloeistof. Inspectie data kan worden verzameld en gecommuniceerd. Voor het realiseren van de inspecties is de ontwikkeling van een ‘Eddy Current wanddikte sensor’ noodzakelijk.

De volgende vervolgstappen dienen nog te worden uitgevoerd:

 • Sonar plaatsbepaling in (andere) vloeistoffen. LIDAR plaatsbepaling in (schone) vloeistoffen heeft reeds plaatsgevonden.
 • Sonar communicatie in vloeistoffen.

De demoversie zal dit najaar gereed zijn. Nobleo Technology komt na oplevering en testen van de I-Ball in beeld voor het autonoom maken van de besturing.

Inspectie in leidingen:
Dit project heeft als doel het uitvoeren van volautomatische inspecties in leidingen op wanddikte en corrosie vorming.
Projectpartners: Universiteit Twente, Dow Benelux, ExRobotics B.V., BASF, Impuls Zeeland

ExRobotics B.V. heeft een prototype ontworpen en gebouwd op basis van het basisontwerp van de Snake robot van de Universiteit Twente. Dit prototype is voorzien van besturingssoftware door de Universiteit Twente. Deze Snake robot, die zij samen ontwikkeld hebben, kan autonoom de wanddikte van verticale en horizontale leidingen inspecteren. Dit is met name interessant bij een veelvoorkomend probleem in de leidingen van petrochemische bedrijven namelijk ‘corrosie onder isolatie’. De testen zijn uitgevoerd en de robot is opnieuw ontworpen. Men is nu gereed voor conversie naar een industriële versie. Speciaal is dat Robot op 2 manieren kan buigen.

ExRobotics gaat het industriële prototype bouwen. De volgende stappen worden nog uitgevoerd en getest:

 • Navigatie in eenvoudige netwerken met behulp van LiDAR;
 • Integratie met sensoren voor het meten van wanddikte.